آمار بازدید
بازدید امروز : 10
بازدید کل : 51087
کاربران آنلاین : 1
بازدید این صفحه : 2649

صفحه اصلی > هزینه های کنفرانس
.: هزینه های کنفرانس

قبل از واریز هزینه ها به نکات زیر توجه نمایید:

⛔️افرادی که مقاله ای در این کنفرانس نداشته و داوطلب حضور در کنفرانس و و بهره مندی از برنامه ها و مزایای آن می باشند، می بایست به صورت ثبت نام بدون مقاله در کنفرانس ثبت نام نمایند. برای این شرکت کنندگان گواهی حضور و شرکت در کنفرانس صادر می گردد.

⛔️جهت صدور گواهینامه و چاپ مقاله در مجموعه مقالات و مراکز علمی بایستی حداقل یکی از نویسندگان مقاله ثبت نام را انجام دهند.

⛔️واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد.

⛔️امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.


هزینه ثبت نام قبل از تاریخ 9 آبان ماه 1395:

هزینه ثبت نام برای دانشجویان:1,900,000 هزار ریال
هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان غیر دانشجو:2,100,000 هزار ریال
هزینه ثبت نام برای شرکت ککندگان -بدون مقاله:1,600,000هزار ریال
هزینه ثبت نام برای دانشجویان و هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
:1,300,000 هزار ریال

ثبت نام با تاخیر:

هزینه ثبت نام با تاخیر برای شرکت کنندگان دانشجو :2,400,000 هزار ریال
هزینه ثبت نام با تاخیر برای شرکت کنندگان غیر دانشجو:2,650,000هزار ریال
هزینه ثبت نام با تاخیر برای شرکت کنندگان -بدون مقاله : 2,000,000هزار ریال
هزینه ثبت نام برای دانشجویان و هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
: 1,800,000 هزار ریال