آمار بازدید
بازدید امروز : 4
بازدید کل : 48663
کاربران آنلاین : 2
بازدید این صفحه : 607

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

 

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

شروع پذیرش مقالات

15شهریور-15آبان

16آبان-10دی

اعلام نتایج داوری

15آذر

15دی

دریافت نسخه نهایی مقالات

20آذر

20دی

آخرین مهلت ثبت نام

30آذر

30دی

                      تاریخ برگزاری کنفرانس                              سوم و چهارم اسفند ماه 1395